Chia Sẻ Files

Tặng File - Chi Tiêt Cửa Đi và Cửa Sổ

Gửi các bạn bản vẽ Autocad một số chi tiết của thông phòng và cửa sổ mà mình có, hi vọng sẽ là một nguồn tham khảo tốt cho các bạn.
Chia Sẻ Files

Tặng File - Quy Cách Vách Trang Trí

Mình có làm một số vách trang trí cho Phòng Họp và Hội Trường, các vách này đã được tính toán để thi công được nhé, tặng lại các bạn với hi Vong sẽ...
Autocad Model

Cơ Bản Về Cách Dùng Layer Trong Bản Vẽ Autocad

Nhiều bạn thắc mắc rằng: Anh ơi cái nét này dùng khi nào? Nét Cắt, Net Thấy, Nét Mảnh dùng như nào trong bản vẽ, và tạo layer để làm gì ạ, em in theo...
Khóa Học

Khóa Quy Trình Sử Dụng Xref Và Layout Trong Autocad

Gửi các bạn khóa học hướng dẫn về cách sử dụng Xref và Layout để làm dự án, Bộ video là những kiến thức quý báu mà mình đúc kết được trong quá trình...
Khóa Học

Khóa Học Autocad Triển Khai Kiến Trúc Online

Gửi tới các bạn thêm một khóa học triển khai nữa của mình. Khóa học sẽ giúp các bạn hiểu được Quy trình và cách thức triển khai một hồ sơ thi công...
Khóa Học

Bộ Video Trình Bày Bản Vẽ Đồ Án - Free

Gửi các bạn một bộ video mình làm hướng dẫn các bạn một cách thực dụng nhất để các bạn có thể trình bày bản vẽ đồ án đúng tỷ lệ, với một bản vẽ khung...