Khóa Học

Khóa Học

Bộ Video Trình Bày Bản Vẽ Đồ Án - Free

Gửi các bạn một bộ video mình làm hướng dẫn các bạn một cách thực dụng nhất để các bạn có thể trình bày bản vẽ đồ án đúng tỷ lệ, với một bản vẽ khung...
Khóa Học

Sketchup Cơ Bản - Phụ Trợ Kỹ Thuật Cho Autocad

Series "Sketchup Cơ Bản" cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất về Sketchup một phần mềm dựng 3D cực kỳ trực quan và dễ hiểu. Phần mềm sẽ...